Legalizacja zbiorników LPG CNG LNG Wodór H2 WarszawaROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 31 GRUDNIA 2002 r.
w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia
(Dz. U. Nr 32 poz. 0262)


§ 4. 1. Zbiorniki (butle) powinny spełniać wymagania określone w warunkach technicznych dozoru technicznego.
Zgodnie z przepisami ustawy o "Dozorze Technicznym" z dn. 21.12.2000 roku (Dz.U. Nr 122) oraz Regulaminu O.N.Z. Nr 67.01 na użytkownikach pojazdów samochodowych wyposażonych w gazowy układ zasilania spoczywa obowiązek badań okresowych /legalizacyjnych/ zbiorników L.P.G i CNG.
Przepisy stanowią, że badania okresowe /legalizacyjne/ zbiorników L.P.G. (dot. zbiorników walcowych i toroidalnych) przeprowadza się nie później niż po 10 latach licząc od daty ich wyprodukowania.

Zbiorniki CNG po 3 latach w zakresie rewizji zewnętrznej i próby szczelności oraz po 10 latach w zakresie rewizji wewnętrznej i próby ciśnieniowej licząc od badania odbiorczego, oznakowanego na tabliczce znamionowej zbiornika.

Maksymalny okres użytkowania zbiorników L.P.G. i CNG liczony od daty ich wyprodukowania wynosi 20 lat, chyba że dokument homologacyjny dla danego typu zbiornika stanowi inaczej.

Zbiorniki LNG badane są w zakresie rewizji zewnętrznej i próby szczelności co 12 miesięcy oraz w zakresie pomiaru próżni co 120 miesięcy chyba że producent zbiornika przewidział inaczej.

Zbiorniki na wodór H2 mają obowiązek badania co 12 miesięcy w zakresie rewizji zewnętrznej i próby szczelności.

Wszystkie zbiorniki ciśnieniowe montowane w samochodach są poddawane badaniu odbiorczemu zaraz po wyprodukowaniu, a także po upłynięciu ważności takiego badania. Ważność badania zbiorników upływa po dziesięciu latach, a ich żywotność całkowita wynosi 20 lat od daty wyprodukowania o ile homologacja zbiornika nie mówi inaczej.

Zbiorniki zamontowane za granicą by mogły być zarejestrowane w Polsce (na przykład w sprowadzonym samochodzie), przed rejestracją auta, muszą przejść legalizację krajową niezależnie od swojego wieku czy pochodzenia, więc również takie badanie tyczy się zbiorników produkcji Polskiej kiedy są zamontowane poza granicą naszego kraju.

Badania zbiorników w samochodach które brały udział w kolizji.

Aktualne obowiązujące przepisy (warunki techniczne) wydane na podstawie przepisów ustawy o dozorze technicznym dotyczące m.in. zbiorników instalowanych w samochodach określają, że zbiorniki zamontowane w pojazdach, które uczestniczyły w wypadku lub uległy awarii, powinny być zgłoszone przez eksploatującego do badania doraźnego przeprowadzonego przez Transportowy Dozór Techniczny (TDT). Z kolei do dalszej eksploatacji mogą być dopuszczone zbiorniki, które nie wykazują śladów odkształceń lub innych uszkodzeń mechanicznych oraz przeszły z wynikiem pozytywnym badania przeprowadzone przez TDT.

Ponadto przepisy dotyczące przeprowadzania badań technicznych pojazdów (wydane na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym), w zakresie badań pojazdów które uczestniczyły w wypadku drogowym, w którym zostały uszkodzone zasadnicze elementy nośne konstrukcji nadwozia, podwozia lub ramy, lub noszą ślady uszkodzeń albo których stan techniczny wskazuje na naruszenie elementów nośnych konstrukcji, i może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, obligują diagnostę do sprawdzenia dokumentu potwierdzającego sprawność zbiornika na gaz, wydanego przez właściwy organ dozoru technicznego, czyli TDT. Brak takiego dokumentu wydanego przez TDT, po terminie wydania skierowania na badanie, uniemożliwia diagnoście przeprowadzenie badania technicznego z wynikiem pozytywnym.

Koszt badania zbiornika zależny jest od konstrukcji zbiornika, wieku oraz umiejscowienia w samochodzie jak i od zakresu badania.

Rozróżniamy zbiorniki:
zbiornik toroidalny jednootworowy
zbiornik toroidalny czterootworowy
zbiornik cylindryczny jednootworowy
zbiornik cylindryczny czterootworowy
zbiornik na Wodór H2
zbiornik LNG


Na badanie legalizacyjne zbiorników prosimy umawiać się telefonicznie.

W przypadku badania o zakresie próby ciśnieniowej w umówionym terminie prosimy o pozostawienie samochodu z wyjeżdżonym gazem ze zbiornika, natomiast w przypadku badania o zakresie tylko rewizji zewnętrznej auto proszę podstawić z gazem w zbiorniku. Nie przyjmujemy do badania zdemontowanych samodzielnie zbiorników.

Proszę mieć ze sobą dowód rejestracyjny samochodu. Jest on nam konieczny do weryfikacji danych. Na miejscu prosimy o wypełnienie upoważnienia, które jest nam potrzebne do wykonania badań.

Możesz upoważnienie pobrać tu:
UPOWAŻNIENIE >>
wypełnij je i przywieź wraz z kserem dowodu rejestracyjnego a zaoszczędzisz sobie czas przy zostawianiu samochodu.

Przepisy dotyczące warunków eksploatacji i badania zbiorników:
DOKUMENT 1 pobierz >>
DOKUMENT 2 pobierz >>


W naszej ofercie jest także:
- legalizacja zbiorników (Warszawa)
- legalizacja butli (Warszawa)
- legalizacja LPG (Warszawa)
- legalizacja CNG (Warszawa)
- legalizacja LNG
- legalizacja wodoru H2
- legalizacja zbiorników na wodór
Copyright ®
Warszawa