Legalizacja zbiorników LPG i CNG WarszawaROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 31 GRUDNIA 2002 r.
w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia
(Dz. U. Nr 32 poz. 0262)


§ 4. 1. Zbiorniki (butle) powinny spełniać wymagania określone w warunkach technicznych dozoru technicznego.
Zgodnie z przepisami ustawy o "Dozorze Technicznym" z dn. 21.12.2000 roku (Dz.U. Nr 122) oraz Regulaminu O.N.Z. Nr 67.01 na użytkownikach pojazdów samochodowych wyposażonych w gazowy układ zasilania spoczywa obowiązek badań okresowych /legalizacyjnych/ zbiorników L.P.G i CNG. Przepisy stanowią, że badania okresowe /legalizacyjne/ zbiorników L.P.G.
(dot. zbiorników walcowych i toroidalnych) przeprowadza się nie później niż po 10 latach licząc od daty ich wyprodukowania,
a zbiorniki CNG po 3 latach (badania odbiorczego, oznakowanego na tabliczce znamionowej zbiornika). Badania okresowe /legalizacyjne/ zbiorników L.P.G. i CNG obejmują:
Maksymalny okres użytkowania zbiorników L.P.G. i CNG liczony od daty ich wyprodukowania wynosi 20 łat, chyba że dokument homologacyjny dla danego typu zbiornika stanowi inaczej.


Wszystkie zbiorniki ciśnieniowe montowane w samochodach są poddawane badaniu odbiorczemu zaraz po wyprodukowaniu,
a także po upłynięciu ważności takiego badania. Ważność badania zbiorników produkcji polskiej upływa po dziesięciu latach,
a ich żywotność całkowita wynosi 20 lat od daty wyprodukowania o ile homologacja zbiornika nie mówi inaczej.

Zbiorniki zamontowane za granicą by mogły być zarejestrowane w Polsce (na przykład w sprowadzonym samochodzie), przed rejestracją auta muszą przejść legalizację krajową niezależnie od swojego wieku czy pochodzenia więc również takie badanie tyczy się zbiorników produkcji Polskiej kiedy są zamontowane poza naszą granicą.

Obecnie wyróżniamy dwa rodzaje badań zbiorników:
Badanie Doraźne:
Badanie powłoki zewnętrznej zbiornika, oraz szczelności zaworów w nim zastosowanych. Badanie to stosujemy w przypadku zbiornika LPG i CNG młodszego niż 10 lat i najczęściej odbywa się bez demontażu go z samochodu

Badanie Okresowe:
Badanie powłoki zewnętrznej zbiornika, rewizja wewnętrzna zbiornika, badanie wytrzymałości ciśnieniowej zbiornika (tzn. próba wodna). Badaniu takiemu poddawany jest każdy zbiornik LPG i CNG starszy niż dziesięcioletni po wcześniejszym zdemontowaniu go z samochodu i opróżnieniu z pozostałości gazu.

Koszt badania zbiornika zależny jest od konstrukcji zbiornika, wieku oraz umiejscowienia w samochodzie.

Rozróżniamy zbiorniki:
zbiornik toroidalny jednootworowy
zbiornik toroidalny czterootworowy
zbiornik cylindryczny jednootworowy
zbiornik cylindryczny czterootworowy
zbiornik na gaz ziemny CNG


Na badanie legalizacyjne zbiorników prosimy umawiać się telefonicznie. W umówionym terminie prosimy o pozostawienie samochodu z wyjeżdżonym gazem ze zbiornika na około siedem godzin. Nie ma potrzeby przywożenia zdemontowanego zbiornika - zajmiemy się wszystkim. Na miejscu prosimy o wypełnienie upoważnienia, które jest nam potrzebne do wykonania badań oraz ksero dowodu rejestracyjnego.

Możesz upoważnienie pobrać tu:
UPOWAŻNIENIE >>
wypełnij je i przywieź wraz z kserem dowodu rejestracyjnego a zaoszczędzisz sobie czas przy zostawianiu samochodu.


Przepisy dotyczące warunków eksploatacji i badania zbiorników:
DOKUMENT 1 pobierz >>
DOKUMENT 2 pobierz >>


W naszej ofercie jest także:
- legalizacja zbiorników (Warszawa)
- legalizacja butli (Warszawa)
- legalizacja LPG (Warszawa)
- legalizacja CNG (Warszawa)
Copyright ®
Warszawa