Auto gaz WarszawaObecnie instalacje dzielą się na sześć generacji:

Generacja pierwsza:
Jest to instalacja stosowana do zasilania samochodów gaźnikowych. Składa się z reduktora podciśnieniowego którego zadaniem jest zredukowanie ciśnienia oraz zmianę stanu propan-butanu z fazy ciekłej w fazę lotną, zaworu gazowego otwierającego dopływ gazu, zaworu benzynowego zamykającego dopływ benzyny, miksera montowanego najczęściej nad gaźnikiem który ma za zadanie zmniejszenie ilości powietrza dostarczanego do silnika oraz zmieszanie paliwa gazowego z powietrzem. Są to bardzo proste instalacje których obecnie się już nie montuje z racji wyparcia rozwiązań gaźnikowych na korzyść wtrysku benzyny.

Generacja duga:
Jest to instalacja o takiej samej zasadzie działania jak w przypadku generacji pierwszej z tą różnicą iż stosowana jest w silnikach zasilanych wtryskiem benzyny. Benzyna, podczas jazdy na gazie, nie jest odcinana zaworem mechanicznym lecz elektronicznie poprzez wyłączenie wtryskiwacza benzynowego za pomocą komputera gazowego. Zadaniem komputera gazowego, poza odłączeniem benzyny jest sterowanie momentem przełączania zasilania między paliwami jak również nadzorowaniem pracą silniczka krokowego, który to dawkuje ilość podawanego paliwa podczas jazdy na LPG w zależności od obciążenia i wskazań sondy lambda.

Generacja trzecia:
Najczęściej spotykaną i najdłużej produkowaną instalacją trzeciej generacji był nadciśnieniowy wtrysk gazu w fazie lotnej IGS firmy Landirenzo. Obecnie wycofana już z produkcji instalacja która została wyparta przez sekwencyjny wtrysk gazu. To właśnie były pierwsze instalacje wtryskowe. Nie miały wtryskiwaczy, lecz dysze wkręcone w kolektor ssący połączone z dystrybutorem membranowym, który połączony był z dozatorem. Dozator to urządzenie dozujące ilość gazu podawanego do silnika składający się z zaworu odcinającego i dwóch silniczków krokowych. Jeden silniczek odpowiedzialny jest za dawkowanie paliwa na biegu jałowym drugi przy zwiększonych obrotach silnika. Jest to skomplikowana instalacja o dość trudnej zasadzie regulacji i nie każdy warsztat gazowy był w stanie sobie z nią poradzić ale prawidłowo zamontowana i prawidłowo wyregulowana dawała dużo satysfakcji z jazdy a niejednokrotnie pozwalała na uzyskanie większej mocy silnika. Jej dużym atutem jest (a w zasadzie była gdy była produkowana) możliwość zasilania silników z mechanicznym wtryskiem benzyny długo stosowanym w mercedesie czy audi.

Czwarta generacja:
Instalacja wtrysku sekwencyjnego gazu. To instalacja obecnie najczęściej stosowana w współczesnych samochodach więc jej postaram się poświęcić najwięcej czasu. LPG, w stanie ciekłym, wypływa ze zbiornika poprzez wielozawór taki sam jak we wszystkich poprzednich generacjach instalacji (który poprzez zewnętrzne gniazdo wlewu służy także do tankowania LPG) i skierowane zostaje do komory silnika przez przewód, na którym umieszczony jest elektrozawór LPG, umożliwiający przepływ gazu tylko przy silniku pracującym i przełączniku ustawionym w pozycji "GAZ". W komorze silnika znajduje się reduktor, gdzie następuje redukcja ciśnienia LPG i jego zamiana ze stanu cieczy w stan gazowy. Następnie zostaje skierowany do wtryskiwaczy gazowych zbudowanych na wzór wtryskiwaczy benzynowych.

Komputer ECU gazu określając aktualny czas wtrysku gazu opiera się na przejętych, podczas działania na gaz, czasach wtrysku benzyny. Oznacza to, że kontrola nad silnikiem leży w gestii komputera wtrysku paliwa, podczas gdy komputer gazu zajmuje się przetwarzaniem poleceń wygenerowanych dla wtryskiwaczy paliwowych na odpowiednie polecenia dla wtryskiwaczy gazu. Aby zachować idealną zgodność z systemem paliwowym, komputer ECU gazu uruchamia wtrysk gazu na tym samym cylindrze, z którego został pobrany czas wtrysku benzyny.
System sekwencyjnego wtrysku gazu w minimalnym stopniu narusza oryginalny system zasilania na benzynę i jest w stanie zintegrować się w sposób wydajny z głównymi i dodatkowymi funkcjami tegoż systemu. Przejście z czasu wtrysku benzyny na czas wtrysku gazu jest realizowane w oparciu o szereg parametrów, które to, oprócz czasów wtrysku benzyny, są pozyskiwane przez komputer ECU gazu: ciśnienie gazu na listwie, temperatura gazu, temperatura wody w silniku, obroty silnika, a w przypadku silników z bezpośrednim wtryskiem benzyny, także ciśnienie paliwa.

REDUKTOR

Reduktor/parownik włączony jest w obieg układu chłodzenia silnika. Zaopatruje system w gaz o odpowiednim ciśnieniu (w wyniku podgrzania ciekły gaz przechodzi w stan lotny), które stale kontroluje.

KOMPUTER

Strategia kontroli elektronicznej jest zarejestrowana na mapie sterowania wtryskiwaczami gazu, która zawiera także wartości liczby obrotów silnika i czasy wtrysku benzyny. Czujnik ciśnienia i temperatury gazu są częścią składową systemu i wysyłają sygnały skierowane do komputera, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania pojazdu. Czujnik temperatury wody - zainstalowany przed reduktorem lub w reduktorze - dostarcza sygnał wykorzystywany do określenia momentu przejścia z benzyny na gaz po uruchomieniu pojazdu i korekcji całości mapy otwarć wtryskiwaczy gazowych. Przejście w tryb pracy na gazie uzależnione jest również od czasu jaki minął od uruchomienia pojazdu i od ilości obrotów silnika. System posiada ponadto funkcje diagnostyczne oraz funkcje automatycznego powrotu na benzynę w przypadku awarii, bądź wypalenia gazu w zbiorniku. W systemach oznaczony OBD komputer gazowy jest podłączony do systemu diagnostycznego samochodu celem pobierania informacji o korektach paliwowych i reagowaniem w czasie rzeczywistym nastawami czasów otwarć wtryskiwaczy gazowych w taki sposób by mieszanka paliwowa była zawsze optymalna.

LISTWA WTRYSKIWACZY

Gaz LPG pochodzący z filtra zasila wtryskiwacze i dozowany w odpowiedni sposób wydobywa się z nich docierając do kolektora ssącego i silnika. Wtryskiwacze są sterowane z komputera ECU gazu. Na listwie mogą być zainstalowane 2, 3 lub 4 wtryskiwacze, co pozwala na pokrycie szerokiego pola możliwych zastosowań. Na listwie wtryskiwaczy pobierane są sygnały ciśnienia, temperatury gazu.

PRZEŁĄCZNIK

Przełącznik - wskaźnik Moduł sterowania elektronicznego posiada następujące funkcje: - dwie pozycje wyboru zasilania gaz/benzyna i wskazania rodzaju paliwa. Przełącznik jest ponadto wyposażony w sygnał akustyczny, który aktywuje się w następujących warunkach: powrót do zasilania benzyną z powodu niskiego ciśnienia, powrót do zasilania benzyną w celu dokonania diagnostyki.

Generacja piąta:
Jest to system sekwencyjnego wtrysku gazu w fazie ciekłej. W tej instalacji został pominięty parownik gdyż paliwo gazowe podawane jest do silnika w fazie ciekłej. System ten różni się znacząco budową od poprzednich generacji. Pierwsza, zasadnicza różnica to zbiornik. Jest to zbiornik wyposażony w pompę elektryczną podającą LPG do regulatora a dalej do wtryskiwaczy gazowych. Oczywiście strategia zasilania odbywa się na podstawie sygnałów odbieranych przez komputer gazowy tak samo jak w przypadku instalacji IV generacji czyli za pośrednictwem przełożenia sygnałów otwarć wtryskiwaczy benzynowych na sygnał otwarcia wtryskiwaczy gazowych z odpowiednią poprawką wynikająca z przesunięcia wtryskiwaczy czy różnicy w samym paliwie. Proszę nie sądzić iż jest to jakaś nowość. Pierwsze takie instalacje firmy Vialle spotkałem 1997 roku.

Generacja szósta:
To instalacja wtrysku gazu w fazie ciekłej przeznaczona do silników z bezpośrednim wtryskiem benzyny. Instalacja ta także wyposażona jest w zbiornik LPG który zaopatrzony jest w pompę paliwa, lecz gaz nie jest podawany do wtryskiwaczy gazowych a do układu paliwowego czyli benzynowego. Paliwo gazowe podawane jest do pompy wysokiego ciśnienia aby następnie trafić do wtryskiwaczy benzynowych.. Zaletą tego systemu jest chłodzenie gazem wtryskiwaczy benzynowych umieszczonych w komorze spalania bez potrzeby podawania benzyny.
Copyright ®
Auto gaz Warszawa